Valideynlərinin sənə ilk dediyi söz nə olub?

Tap gör sən doğulanda valideynlərin nə deyiblər! Başla!

Daha çox Test