Niyə yalnızsan?

Səni kimi önəmli şəx yalnız olmamalıdır!

Daha çox Test