Kim sənin qəlbində yaşayır?

Kim, nə olur olsun, sənin qəlbində yaşayır?

Daha çox Test